Przesuwacze linowe i łańcuchowe do transportu materiału

Zakres prac:

  • Przesuwacze linowe i łańcuchowe do transportu materiału
  • Wymiana lin przesuwaczy
  • Wymiana i regeneracja napinaczy
  • Wymiana zabieraków
  • Regeneracja gniazd zabieraków
  • Regeneracja wózków (jeśli zachodzi potrzeba tworzenie nowych wózków)
  • Regeneracja wałów napędowych
  • Wymiana torów jezdnych wózków
  • Wymiana i osiowanie silników

Galeria: